Služby | Services

Ceník Desk Room Praha | Price list Desk Room Prague:

Pracovní místo | Work place:


Členství | Membership
 Měsíční | Monthly Hodinově | Hourly
Měsíční neomezené | Unlimited monthly
3 750,-19,- / h
100 hodin | hours
3 000,- 30,- / h
50 hodin | hours1 750,-
35,- / h
20 hodin | hours900,-45,- / h
10 hodin | hours500,-50,- / h
* Vysokorychlostní Internet zdarma | Free high-speed Internet

PROMO:
Vyzkoušejte si coworking. První den ZDARMA!
Try coworking. First day for FREE!
Konferenční místnosti | Conference rooms:

Velká konferenční místnost (až 16 lidí) | Large conference room (up to 16 people)

Pronájem | Rental
 Sazba | Fee
Hodinově | Hourly
Denní (8 hodiny) | daily (8 hours) 1 250,-
156,25
1 hodina | hour 250,-
250,-

Malá konferenční místnost (až 6 lidí) | Small conference room (up to 6 people)
Pronájem | Rental
 Sazba | Fee
Hodinově | Hourly
Denní (8 hodiny) | daily (8 hours) 500,-
62,50
1 hodina | hour
 100,-100,-

* Vysokorychlostní Internet zdarma | Free high-speed Internet
   Využití velkoplošné TV zdarma | Free usage of a big-screen TV
   Ozvučení zdarma | Free sound system

** Pravidelní klienti mají přístup do sdíleného kalendáře k nahlédnutí, rezervaci a administrování.
     Regular clients are granted with access to shared calendar to view, make booking and administer.


PROMO:
Výše uvedené členské sazby platí i pro nečleny!
Above member rates apply also for non-members!Sídlo společnosti | Company domicile:

 Měsíčně | Monthly 1 250,-
* Týdenní přeposílání pošty v ceně | Weekly mail forwarding included

Poštovní schránka | Mail box:

 Měsíčně | Monthly 250,-
* Týdenní přeposílání pošty v ceně | Weekly mail forwarding included

Doplňkové služby | Additional services:

Služba | Service
 Sazba | Fee
Data projector 50,- / h
Notebook
 30,- / h
Černobílý tisk / kopie | Black print / copy
 2,50 / A4
Barevný tisk / kopie | Color print / copy
 5,- / A4
Občerstvení | Refreshment
výborné | great :)

PROMO:
BEZPLATNÉ volaní na pevné linky v ČR a dalších 45 zemích světa!
FREE unlimited calling to fix lines in CZ and other 45 countries!Všechny ceny jsou včetně DPH. | All rates are including VAT.

Ceník Desk Room Pardubice | Price list Desk Room Pardubice:

Pracovní místo | Work place:


Členství | Membership
 Měsíční | Monthly Hodinově | Hourly
Měsíční neomezené | Unlimited monthly
3 400,-17,- / h
100 hodin | hours
3 000,- 30,- / h
50 hodin | hours1 750,-
35,- / h
20 hodin | hours800,-40,- / h
10 hodin | hours450,-45,- / h
* Vysokorychlostní Internet zdarma | Free high-speed Internet

PROMO:
Vyzkoušejte si coworking. První den ZDARMA!
Try coworking. First day for FREE!
Konferenční místnost | Conference room:

Konferenční místnost (až 14 lidí) | Conference room (up to 14 people)

Pronájem | Rental
 Fyzická osoba Freelancer
Právnická osoba
Company
Denní (8 hodiny) | daily (8 hours) 300,-
400,-
Půlden (4 hodiny) | Half-day (4 hours)
 180,-
250,-
1 hodina | hour
 50,-75,-
Další započatá hodina
 25,-40,-
Příplatek za pronájem zasedací místnosti:  Požaduje–li zákazník, aby při pronájmu zasedací místnosti nebyl po dobu jejího pronájmu v prostorách sdílené kanceláře žádný další klient, zaplatí příplatek 50% sazby k základní sazbě. (např.  půlden – 4 hodiny: 180,- + 90,- = 270,-)

* Vysokorychlostní Internet zdarma | Free high-speed Internet

   Ozvučení zdarma | Free sound system

** Pravidelní klienti mají přístup do sdíleného kalendáře k nahlédnutí, rezervaci a administrování.
     Regular clients are granted with access to shared calendar to view, make booking and administer.

PROMO:
Výše uvedené členské sazby platí i pro nečleny!
Above member rates apply also for non-members!Sídlo společnosti | Company domicile:

 Měsíčně | Monthly 750,-
* Týdenní přeposílání pošty v ceně | Weekly mail forwarding included

Poštovní schránka | Mail box:

 Měsíčně | Monthly 100,-
* Týdenní přeposílání pošty v ceně | Weekly mail forwarding included

Doplňkové služby | Additional services:

Služba | Service
 Sazba | Fee
Data projector 25,- / h
Notebook
 25,- / h
Černobílý tisk / kopie | Black print / copy
 3,- / A4
Barevný tisk / kopie | Color print / copy
 7,- / A4
Občerstvení | Refreshment
výborné | great :)